Home > Adressen

Schooladres:
obs De Vlindertuin
Liesveldweg 65
4233 HG Ameide
0183-601502

Bestuur:
Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
info@o2a5.nl

Algemeen directeur: Bert van der Lee

Team:
Cluster directeur:
Denice Hopkoper
06-33591250
hvb@o2a5.nl
dhopkoper@o2a5.nl  

Groepsleerkrachten:
Merel van Dongen mvandongen@o2a5.nl
Dick ten Hoopen dtenhoopen@o2a5.nl
Jessica Noordzij jnoordzij@o2a5.nl
Liesbeth Parisi lparisi@o2a5.nl
Els Vonk evonk@o2a5.nl
Jeroen Zwanenburg jzwanenburg@o2a5.nl

Onderwijsassistentie:
Alexander Vos
Lobke Versluis
Mirjam Wesdijk

Administratie:
Annette van de Giessen avandegiessen@o2a5.nl/administratiezederik@o2a5.nl

Medezeggenschapsraad:
(voorzitter)
mr@hvb-ameide.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Dick ten Hoopen

Activiteitencommissie (AC):
Marjolein Bos (voorzitter)
or@hvb-ameide.nl

PR/Marketing:
Sandra Blokland
Anoeska Harskamp
Madelon Hulst
Ilja van Driest
Liesbeth Parisi
Annette van de Giessen
hvb@o2a5.nl

Website:
Annette van de Giessen
avandegiessen@o2a5.nl

Dienstverlening:
Schoolarts
De heer P.J.G.A.M. van Eeden
0183-646363
p.van.eeden@rivas.nl

Assistente jeugdgezondheidszorg
Susanne Brugman
S.Brugman@rivas.nl

Vertrouwenspersoon:
Via bestuursbureau O2A5
0183-566690

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
Louis Armstrongweg 88, 1311 RL
Postbus 10241
1301 AE Almere
0800-5010
voo@voo.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0800-8051 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten
Postbus 166
3300 AD Dordrecht
blvs-zhz@dienstgezondheidjeugd.nl
078-7708500

Logopediepraktijk Alblasserwaard
Minke van Rangelrooy
0184- 764078
info@logopediealblasserwaard.nl

Wellness Centre Ameide (fysiotherapie)
Prinses Marijkeweg 1d
4233 HJ Ameide
0183-602003
info@wellnesscentreameide.nl

Cesar in Beweging
Johan van den Broek
0183-745008
johan@cesarinbeweging.nl

Schoolmaatschappelijk werk/Sociaal Team Zederik
Annelien Lakerveld
06-20953085
a.lakerveld@zederik.nl