Home > Brede School

Inmiddels is er veel gebeurd en zijn de plannen voor Brede School Ameide in een vergevorderd stadium.

De nieuw te bouwen Brede School komt op de plaats van onze school. Wij gaan tijdelijk verhuizen naar een noodgebouw op het terrein van Het Spant. Hier zullen de groepen 1, 2 en 3 les krijgen, de overige groepen maken gebruik van een aantal ruimtes binnen Het Spant.

Maandag 26 maart is de laatste dag in onze oude school. Deze dag krijgt een feestelijk karakter, de invulling hiervan is nog niet bekend en volgt later.

De verhuizing vindt plaats op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 maart. De leerlingen zijn deze dagen vrij.

Meer informatie volgt.