Home > MAX klas

Max klas

Binnen onze stichting O2A5 is veel aandacht voor het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen.
Om deze reden zijn we binnen het cluster Vianen-Zederik gestart met een fulltime klas voor hoogbegaafde kinderen. Deze klas is ondergebracht in De Wiekslag in Vianen.

Met dit initiatief komen wij tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze groep kinderen en bieden hen ook de mogelijkheid met gelijkgestemden om te gaan. Er is een officiële diagnose nodig om voor deze klas in aanmerking te komen.

De leerkrachten van MAX klas zijn Marije Ruben en Marjolijn Boer. Beiden zijn zeer ervaren in het coachen van/lesgeven aan hoogbegaafde kinderen en we zijn bijzonder blij dat wij hen voor MAX klas aan hebben kunnen nemen.

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken, dan kan dit door een mail te sturen naar maxklas@o2a5.nl.

Hartelijke groet,

Namens de clusterdirectie Vianen-Zederik,

Frank Balk
Clusterdirecteur