Home > Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit ouders (oudergeleding) en personeel (personeelsgeleding) van de Vlindertuin. Hierdoor kunnen zowel ouders als personeel meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. Dit gebeurt door advies- en instemmingsrecht. De onderwerpen die binnen het beleid vallen zijn heel divers. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

De oudergeleding van de MR bestaat uit Jeannette Prins (de moeder van Yanneke) en Sandra Blok (de moeder van Tijn). De personeelsgeleding bestaat uit Merel van Dongen (groep 5/6) en Dick ten Hoopen (groep 6/7/8). De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en personeelsleden van de Vlindertuin. Wij horen daarom graag van jullie!

Vergaderdata 2019-2020:
Maandag 30 september 2019 – MR
Maandag 25 november 2019 – CMR/MR
Maandag 27 januari 2020 – MR
Maandag 23 maart 2020 – CMR/MR
Maandag 8 juni 2020 – CMR/MR
Maandag 6 juli 2020 – MR

Vergaderlocatie:
IKC Werelds in Vianen (Voorheen De Wiekslag).

Notulen/Verslagen

Notulen – 25 november 2019

Notulen – 30 september 2019