Home > Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit ouders (oudergeleding) en personeel (personeelsgeleding) van de HvB. Hierdoor kunnen zowel ouders als personeel meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. Dit gebeurt door advies- en instemmingsrecht. De onderwerpen die binnen het beleid vallen zijn heel divers. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

De oudergeleding van de MR bestaat uit vacature en Sandra Blok (de moeder van Tijn). De personeelsgeleding bestaat uit Merel van Dongen (groep 5/6) en Dick ten Hoopen (groep 6/7/8). De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en personeelsleden van de HvB. Wij horen daarom graag van jullie!

Notulen/Verslagen

Notulen 14 juni 2018

Notulen – 7 mei 2018

Notulen 13 maart 2018

Jaarverslag MR 2017

Notulen 12 september 2017

Notulen 8 juni 2017

Notulen 09 mei 2017

Notulen 13 maart 2017

Jaarverslag MR 2016

Notulen november 2016

Notulen 22 september 2016

Notulen mei 2016

Notulen april 2016

Jaarverslag MR 2015