Home > Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit ouders (oudergeleding) en personeel (personeelsgeleding) van de HvB. Hierdoor kunnen zowel ouders als personeel meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. Dit gebeurt door advies- en instemmingsrecht. De onderwerpen die binnen het beleid vallen zijn heel divers. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

De oudergeleding van de MR bestaat uit vacature en Sandra Blok (de moeder van Tijn). De personeelsgeleding bestaat uit Merel van Dongen (groep 5/6) en Dick ten Hoopen (groep 6/7/8). De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en personeelsleden van de HvB. Wij horen daarom graag van jullie!

Vergaderingen:
Maandag 17 september 2018 – CMR/MR
Dinsdag 13 november 2018 – MR
Woensdag 16 januari 2019 – MR
Donderdag 14 maart 2019 – CMR/MR
Dinsdag 7 mei 2019 – MR
Dinsdag 11 juni 2019 – MR

Notulen/Verslagen

Notulen 14 juni 2018