Home > Activiteiten-commissie (AC)

De Activiteiten Commissie (AC) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Vlindertuin die binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. Denk aan verschillende (creatieve) activiteiten, het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, het schoolreisje, het schoolkamp en meer.

Naast deze activiteiten heeft de commissie een aantal andere taken:

  • Ophalen oud papier door de “oud papier commissie”
  • Innen vrijwillige ouderbijdrage en ook bijdrage van o.a. schoolreis, kamp
  • Ouders met vragen doorverwijzen naar de medezeggenschapsraad, team of directie
  • Ideeënbus voor creatieve ideeën ouders

Een groep toegewijde  vrijwilligers haalt elke eerste woensdag van de maand, door weer en wind in Ameide het oud papier op.
Zo komt er naast de vrijwillige ouderbijdrage extra geld binnen om te besteden aan activiteiten voor de kinderen.

Wilt u hier aan meewerken?
Mail naar onze secretaris, Ilja van Driest: secretariaat AC  of naar de coördinator van het oud papier, Camiel Verhagen:  coördinator oud papier

De Activiteiten Commissie is jaarlijks bij de jaarvergadering voor alle ouders.

Daar: – worden de activiteiten van afgelopen jaar geëvalueerd
– worden de activiteiten/plannen voor komend jaar gepresenteerd
– worden nieuwe leden voorgesteld
– wordt financiële verantwoording afgelegd voor de besteding van de ouderbijdrage en het oud papiergeld
– wordt samen met de ouders op de vergadering de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld
– wordt het budget voor komend jaar gepresenteerd

De Activiteitencommissie bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende ouders:

Madelon Hulst Ruben (groep 3) en Lars (groep 5)
Judith Oskam Niels en Irene (groep 7)
Ilja van Driest (secretaris) Jolie (groep 4) en Kaja (groep 2)
Maroesjka Zwartbol Djoaa (groep 2) en Rvka (groep 4)
Marjolein Bos (voorzitter) Rein (groep 3)
Functie vacant  
Gerard Roodhorst (penningmeester)
niet op de foto
Mia (groep 3)
Jessica Noordzij (lid vanuit het team)
niet op de foto
Leerkracht groep 1,2 en 5,6,7,8