Home > Tussenschoolse opvang

Op onze school hebben we een continurooster, wat inhoudt dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven eten. Elke dag om 12.00 uur gaan de kinderen naar buiten, waar twee (overblijf)ouders op het schoolplein aanwezig zijn om toezicht te houden. Het overblijven is gratis en de ouders die helpen zijn ouders van kinderen bij ons op school.

Nieuwe overblijfouders zijn altijd welkom! Aanmelden kan bij Annette via administratiezederik@o2a5.nl of bij de leerkracht van uw kind.